Utkast: Jan. 13, 2017

”Länge har jag legat och väntat på dig

Medan mamma flera gånger har berättat för mig

Vilken fantastisk vän du är

Jag vill ha dig i mitt liv även när jag är stor

När jag får möta världen och allting vänder

Vill jag gärna att du är där och har mig i dina händer

Valet var väldigt lätt

Och inget känns mer rätt

Därför vill jag med mitt stora mod

Fråga om du vill bli min gudmor?”